• Til dig der bor i Rebild Kommune

  Hvis du er bosiddende i Rebild Kommune og er midlertidigt svækket pga. sygdom, ulykke eller fald, kan du blive tilbudt gratis genoptræning. 

  I Rebild Kommune er der frit valg på genoptræningsområdet, og Nørager Fysioterapi er leverandør. Det vil sige, at vi kan varetage din genoptræning.

  Du kan få tilbudt genoptræning, hvis du opfylder en af de to følgende paragraffer: 

  Sundhedslovens §140 - Genoptræning efter udskrivning fra sygehuset, hvor der er en lægefaglig begrundet vurdering af genoptræningsbehovet, herunder en genoptræningsplan. Tilbuddet kræver henvisning. Det kan for eksempel være pga. operation af skulder, hofte, knæ, fod og ryg eller pga. anden sygdom. 

  Du vil ved udskrivelse fra sygehuset få en genoptræningsplan, som sendes til Rebild Kommune. Rebild Kommune sender genoptræningsplanen videre til os, når du har valgt, at vi skal hjælpe dig med din genoptræning. Derefter vil du blive kontaktet af os med henblik på at aftale tid for igangsættelse af din genoptræning.

  Servicelovens §86 - Vedligeholdende genoptræning til borgere, der har været syg eller sengeliggende i en længere periode eller faldet, men ikke har været indlagt. Målet er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Tilbuddet kræver ikke henvisning. 

  Du kan kontakte Rebild Kommune for videre afklaring

 • Til dig der ikke bor i Rebild Kommune

  Nørager Fysioterapi er godkendt behandler ved udvidet frit valg af genoptræning.

  Loven om udvidet frit valg til genoptræning betyder, at borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde borgeren genoptræning indenfor 7 kalenderdage.

  Læs mere om udvidet frit valg her: 

  https://mingenoptraening.dk/frontpage

 • Til dig med en forsikring

   

  Mange har en forsikring, der dækker behandlinger og genoptræning hos en fysioterapeut. Det kan være, du har benyttet din forsikring i forbindelse med en operation og kan således også være dækket i forhold til den efterfølgende genoptræning. 

  Vær opmærksom på, at forsikringsselskaberne registrerer forskelligt. Du skal derfor til din første konsultation hos os altid medbringe de papirer, du har fået tilsendt fra dit forsikringsselsskab.