• Visceral manipulation (VM)

  Visceral manipulation er en blid teknik, der baserer sig på funktionelle og strukturelle ubalancer i hele kroppen inklusiv muskelskelettet, karsystemet, nervesystemet, indre organer, fordøjelsen, respirationen og lymfesystemet.

  Der undersøges og behandles på den dynamiske bevægelse i organerne, membranerne, fascier (bindevæv) og ligamenter (ledbånd). Der kan forekomme nedsat bevægelse/stramheder i vævet fra bl.a. operationer, arvæv, betændelsestilstande, andre sygdom, holdning eller traumer.

  Ved hjælp af behandlingen kan man genskabe bevægelse i strukturerne og give dem muligheden for at fungere optimalt og selv korrigere for ubalancer og problematikker.

  Du vil opleve en grundig undersøgelse af hele kroppen, da der ofte findes stramheder andre steder end der, hvor du oplever dine symptomer.  

  Grunden til dette er, at kroppen arbejder som en helhed. Stramhederne kan skabe et mønster gennem bindevævet i kroppen og kan derfor medføre symptomer langt fra selve årsagen til problemet. Kroppen vil kompensere for disse fikserede områder pga. stramhederne. Du kan altså opleve at blive behandlet steder, hvor du ikke umiddelbart mærker symptomer, men som skal løsnes for at opleve en effekt.

  Behandlingen tager længere tid end en normal konsultation. Der er ikke tilskud fra sygesikringen til denne slags behandlinger. 

   

 • Fertilitetsbehandling

  Fysioterapeutisk fertilitetsbehandling kan hjælpe dig med at optimere din fertilitet på sund og naturlig vis. Du/I vil blive undersøgt grundigt samt vi vil lægge en plan for dit/jeres forløb. 

  I behandlingen benytter vi os af forskellige metoder til at fremme funktionen i de reproduktive organer. Grundtanken i behandlingen er, at vores reproduktive organer ligesom andre muskler i kroppen kan blive opspændte og dysfunktionelle pga. ubalancer i nervesystem, kredsløb, led og/eller omkringliggende muskel- og bindevæv. Årsager til sådanne dysfunktioner kan være traumer fx fald- og færdselsulykker, stress, holdningsproblemer, arvæv efter underlivsinfektioner eller -operationer eller blokeringer i rygsølje eller bækkenled mm. Vi har forskellige fysioterapeutiske behandlingsteknikker, vi benytter til at optimere de reproduktive funktioner, alt efter patientens forhistorie og symptomer samt resultaterne af den indledende fysioterapeutiske undersøgelse. 

  I kan også vha øvelser selv optimere jeres fertilitet. Dette vil I lære hos os. 

  Behandlingstilbuddene er velegnede som supplement til IVF, ICSI eller inseminationsbehandlinger, men kan også anbefales til jer, som ønsker at starte med at fremme jeres egen sundhed og dermed forbedre frugtbarhed/sædkvalitet, inden I forsøger mere indgribende metoder. 

  For at kunne tilbyde jer det bedste forløb, har jeg brug for mere tid til første konsultation og de efterfølgende gange. Du kan derfor ikke få tilskud fra sygesikringen.

 • Gener efter brystoperation

  Efter en brystoperation kan man opleve, at vævet over bryst, skulder og arm kan blive stramt. Det kan give gener, men kan behandles vha. manuel arvævs- og bindevævsbehandling samt træning. Man må gerne behandles og trænes under et behandlingsforløb med kemo og stråler. 

  Behandlingsteknikkerne kan gives mange år efter en operation, da stræmt væv kan blive mere smidigt med den rigtige behandling og træning.

  Vi har et træningshold for kvinder, der er brystopererede og kan give genoptræning efter en brystoperation for kvinder i hele Rebild Kommune. 

  Ud over effekterne af behandling og træning, har det vist sig at være en positiv oplevelse at møde og dele erfaringer med andre brystopererede. 

 • Sportsfysioterapi

  Sportsfysioterapi er en af de mange nicher inden for vores fag. Det kræver derfor også et specifik og målrettet forløb, som tager udgangspunkt i en grundig udredning og forståelse for udøveren. En hurtig og korrekt diagnose er vigtig for en hurtig tilbagevenden til din sport.

  Derfor kræver det også en fysioterapeut, som er uddannet og har passion for sport og fysisk aktivitet, men ikke mindst kræver det en grundig, helhedsorienteret behandling så du bliver hjulpet igennem dit skadesforløb og videre til at opnå de mål du har med din sport.

  Hos os kan du forvente at:

  - Blive mødt af en professionel og engageret fysioterapeut med bred forståelse for sportens udfordringer og glæder.

  - Få en grundig og fyldestgørende udredning som grundlag for en god og fyldestgørende behandling.

  - Modtage en effektiv genoptræning, som bringer dig tilbage til dit niveau med øje for at forbedre din præstation og minimere risikoen for fremtidige skader.

  - Opnå resultater omend det er tilbagevenden til sport, performanceoptimering, skadesforebyggelse eller hvad dit mål skulle være.

  Vi har på klinikken store og gode erfaringer med at hjælpe sportsudøvere og føre jer tilbage til jeres sport.

  For at få den bedste behandling, er der brug for mere tid til konsultationerne. Du kan derfor ikke få tilskud fra sygesikringen. 

 • Rectus Diastase

  Rectus Diastase kaldes det, når ens mavemuskler ikke er samlet sig. Mavemusklerne skilles naturligt på midten ved graviditet og i langt de fleste tilfælde samler de sig helt naturligt igen i løbet af de første 6-8 uger efter fødslen.

  Sker dette ikke, kan det give symptomer fx ved at det er svært at træne sig op efter en graviditet. Det kan give ryg- og bækkengener. Dine maveskler kan også skilles uhensigtsmæssigt ved brok, fedme eller efter operationer.

 • Bækkenbund og inkontinens

  Næsten hver 10. dansker er inkontinent, dvs. at man i større eller mindre grad ikke kan holde tæt for urin, luft og afføring. Problemet kan opstå hos både kvinder, mænd og børn og kan være meget generende og hæmmende for den enkelte. 

  Hovedårsagen til inkontinens er en svag bækkenbund. Bækkenbunden er den muskelgruppe, der støtter underlivsorganerne og sammensnørrer åbningerne i urinrør, skede (hos kvinden) og endetarmen - og dermed lukker bækkenet. 

  Bækkenbunden kan trænes og foregår på samme måde uanset køn. Vi tilbyder træning af bækkenbunden på hold, men det er også muligt at få vejledning individuelt. 

  Vi vil anbefale, at du får en individuel tid til en forundersøgelse af bækkenbunden inden opstart på træning, da dette har vist sig at optimere chancen for effekt samt få undersøgt, om årsagen til dit problem stammer fra et andet sted. 

 • GLA:D® Ryg

  GLA:D Ryg er et forløb med uddannelse og træning til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygbesvær, der påvirker hverdagen negativt. 

  Indholdet af forløbet er baseret på bedste evidens for rygbehandlig og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere. 

  Formålet med GLA:D Ryg er, at du får viden og redskaber, der hjælper dig til færre rygsmerter og til at fungere bedre med de smerter, du har. 

  Forløbet omfatter: 

  - Indledende test, personlig målsætning og dataregistrering.

  - Patientuddannelse, hvor du lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår, og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre kan klare hverdagens krav

  - Holdtræning 

  - Afsluttende test og plan

  For flere informationer og priser, kontakt klinikken.

 • GLA:D® Hofte og knæ

  GLAiD (Godt Liv med Artrose i Danmark) er et forløb, hvor du gennem undervisning og træning lærer at tackle dine smerter i dit knæ eller din hofte, som er ramt af artrose (slidgigt). De fleste deltagere opnår en god effekt af dette forløb i form af enten nedsatte
  smerter eller de bliver helt smertefrie, får bedre funktion samt bedre livskvalitet. 

  Forløbet indeholder følgende: 

  - Undersøgelse, tests og dataregistrering
  - Patientundervisning, hvor du lærer om knæet og hoften samt hvorfor artrose opstår, og hvad du kan gøre for at mindske smerterne i hverdagen og under aktivitet
  - Instruktion af øvelser fra træningsprogram
  - Træning på hold eller i eget hjem
  - Afsluttende tests og undersøgelse efter endt træning

  Det er et forløb, der er værd at overveje inden evt. en operation kommer på tale. 

  For flere informationer og priser, kontakt klinikken.

 • Hjernerystelse

  En hjernerystelse opstår ved, at hovedet bliver udsat for et slag, ryk eller anden acceleration. Det kan efterfølgende resultere i mikrostrukturelle skader, metabolisk uligevægt og inflammation i hjernen.

  De fleste hjernerystelser fortager sig hos voksne i løbet af 14 dage og hos børn 4 uger. Der kan være mere alvorlige tilfælde og evt. efter gentagne hjernerystelser, som er sværere at komme af med. 

  Symptomerne forbundet med hjernerystelse kan opstå enkeltvis eller i kombination og kan variere i grad og varighed. Nogle af de mest udbredte symptomer på hjernerystelse er hovedpine, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, kvalme/opkast, voldsom udmattelse, lyd- og lysoverfølsomhed.

  Du kan blive tilset uanset, om det er en akut, subakut eller langvarig tilstand. Du vil blive screenet, vejledt og behandlet ud fra dine symptomer. Manuelle tiltag har vist sig at have en effekt på antal og varighed af symptomer hos patienter med hjernerystelse fx mobilisering af nakke og øvre ryg. 

   

   

 • Kranio-Sakral Terapi

  Kranio-Sakral Terapi er en meget blid, men dybdegående manuel behandlingsform. Der arbejdes med kroppens egne ressourcer, hvorved kroppen påvirkes til selvhelbredelse.

  Behandlingen foregår ved, at terapeuten "lytter" med sine hænder til mærkbare rytmer og bevægelser i kroppen. Når terapeuten arbejder med kroppens rytmer, kan det fascilitere til, at kroppen aktivt slipper sine bevidste og ubevidste spændinger.

  Teknikken retter sig mod dine symptomer, og der kan arbejdes med knogler, membraner (hjernehinder), cerebrospinal væske (hjernevæske), muskler, bindevæv og organer og der hermed indflydelse på nerve-, hormon- og immunsystemet og har dermed en effekt på hele kroppen. 

  Erfaringer har vist, at Kranio-Sakral Terapi kan have en positiv effekt på bl.a. hovedpine og migræne, piskesmæld, stress symptomer, muskelspændinger, ryg- og nakkesmerter, angst, søvnbesvær og hormonubalancer. 

  Du kan ikke få tilskud fra sygesikringen på Kranio-Sakral Terapibehandlinger.