Klinikken

Klinikkens mål er at være opdateret på den nyeste viden inden for undersøgelses- og behandlingsformer blandt andet via kurser og workshops.

Den første behandling vil typisk bestå af en grundig undersøgelse, hvor patientens problemer og forventninger afdækkes, og hvor vi i fællesskab får sat mål for behandlingsforløbet. En korrekt fysioterapeutisk diagnose er en forudsætning for en vellykket behandling.

Ud over undersøgelse, behandling og træning giver vi råd, vejlednng og information i tråd med tidens forskning og evidens.

Vi lægger op til, at man selv tager aktivt del i sin genoptræning/helbredelse. Det er din fremtid og dermed dit valg, hvem der skal hjælpe dig med at få en optimal hverdag igen - hvad enten det er at kunne klare hverdagen, at dyrke idræt eller at klare dit arbejde.

Vi arbejder professionelt og i tæt samarbejde med den praktiserende læge.